นายschool master

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 999999999XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : +66871XXXX
 • Facebook :
 • Email : ratcyber@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : สคูลมาสเตอร์
 • ประเภทบุคลากร : ผู้บริหารสถานศึกษา
 • ตำแหน่ง : ผุ้อำนวยการโรงเรียน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 999999999
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 999999999

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่