อยากมีเว็บไซต์ส่วนตัวทำอย่างไร?

1.ท่านต้องดำเนินการเช่าพื้นที่จัดทำระบบ

2.จดทะเบียนชื่อเว็บไซต์เช่น xxxxx.ac.th

 

ด้านล่างนี้ เป็นตัวอย่างที่ได้คำนวณแบบคร่าวๆ ไว้ให้ได้เป็นข้อมูล

CLOUD VPS LINUX SSD 

 

STARTING FROM   200.00 บาท ต่อเดือน  2,200.00 ต่อปี

CPU 4 Core
Ram 8 GB
SSD Disk 10 GB
Share IP Address  
เหมาะสำหรับผู้ใช้งานไม่เกิน 40 คน

 

CLOUD VPS LINUX SSD 1

 

STARTING FROM   300.00 บาท ต่อเดือน  3,300.00 ต่อปี

CPU 4 Core
Ram 8 GB
SSD Disk 20 GB
IP Address 1 IP
เหมาะสำหรับผู้ใช้งานไม่เกิน 120 คน

CLOUD VPS LINUX SSD 2

 

STARTING FROM   500.00 บาท ต่อเดือน 5,500.00 ต่อปี

CPU 4 Core
Ram 8 GB
SSD Disk 40 GB
IP Address 1 IP
เหมาะสำหรับผู้ใช้งานไม่เกิน 500 คน

 

 

CLOUD VPS LINUX SSD 3

 

STARTING FROM   600.00 บาท ต่อเดือน 7,000.00 ต่อปี

CPU 4 Core
Ram 8 GB
SSD Disk 60 GB
IP Address 1 IP
เหมาะสำหรับผู้ใช้งานไม่เกิน 1,000 คน

 

 

CLOUD VPS LINUX SSD 4

 

STARTING FROM   900.00 บาท ต่อเดือน 10,000.00 ต่อปี

CPU 4 Core
Ram 8 GB
SSD Disk 80 GB
IP Address 1 IP
เหมาะสำหรับผู้ใช้งานไม่เกิน 1,500 คน

 

CLOUD VPS LINUX SSD 5

 

STARTING FROM   1,100.00 บาท ต่อเดือน 13,200.00 ต่อปี

CPU 4 Core
Ram 8 GB
SSD Disk 100 GB
IP Address 1 IP
เหมาะสำหรับผู้ใช้งานไม่เกิน 2,000 คน

 

 

 

CLOUD VPS LINUX SSD 6

 

STARTING FROM   1,800.00 บาท ต่อเดือน 21,000.00 ต่อปี

CPU 4 Core
Ram 8 GB
SSD Disk 200 GB
IP Address 1 IP
เหมาะสำหรับผู้ใช้งานไม่เกิน 3,000 คน

 

 

 

 

สำหรับแพ็คเก็จเดิม แต่พื้นที่เต็ม สามารถเพิ่มพื้นที่ได้โดยจ่ายค่าพื้นที่เพิ่มเติมคิดเป็น 1GB ละ 20 บาท ต่อเดือนโดนไม่ต้องเปลี่ยนแพ็คเก็จใหม่ เช่น ท่านใช้แพ็คเก็จ

CLOUD VPS LINUX SSD 1 @ RAM 1 GB

STARTING FROM   300.00 บาท ต่อเดือน  3,300.00 ต่อปี

CPU 2 Core
Ram 1 GB
SSD Disk 20 GB
IP Address 1 IP
แต่ต้องการเพิ่มพื้นที่อีก 10 GB โดยซื้อเพิ่ม 10*20=200 บาท/เดือน

 โปรแกรมฟรี แต่ท่านต้องเช่า CLOUD VPS SERVER เองเนื่องจากข้อจำกัดทางงบประมาณโปรแกรมพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ไม่มีหยุด โรงเรียนขนาดเล็กต่ำกว่า 100 ลองติดต่อมาก่อน เผื่อมีทางช่วยเหลือให้ใช้ SERVER ฟรี