คุยกับผู้บริหาร

Read More
SEO

รายการ วันที่ โดย

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 01/07/2020 - 31/03/2021
2 วันเข้าพรรษา 03/07/2020 - 03/07/2020
3 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 01/06/2020 - 30/06/2020
4 เยี่ยมบ้านนักเรียน 01/06/2020 - 05/06/2020
5 แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 2 01/07/2020 - 31/07/2020
6 โครงการคุณธรรมนำชีวิต -
7 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563 01/06/2020 - 30/06/2020
8 มอนเตสซอรี 01/07/2020 - 31/03/2021
9 แผนการสอน 19/07/2020 - 31/07/2020
10 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 02/06/2020 - 03/06/2020

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.